Zmiana statusu zadania

 

W celu zmiany statusu zadania, należy wyświetlić listę zadań. Można to zrobić na kilka sposobów:

  • otworzyć zakładkę z projektami - wybrać projekt do którego jest przypisane zadanie, kliknąć guzik "Pokaż zadania projektu"
  • otworzyć zakładkę z zadaniami
  • otworzyć zakładkę z swoimi zadaniami - jeśli jesteśmy operatorem zadania

Po wyświetleniu listy zadań, należy wybrać zadanie - kliknąć w nie na liście zadań, a następnie "Zmień status". Zostanie wyświetlone poniższe okno:

 

 

W oknie tym należy wybrać status zadania, i zatwierdzić zmianę klikając guzik "OK". Wyróżniono następujące statusu zadania:

  • schemat zadania - oznaczenie zadania jako schemat, nie będzie wykonywane
  • nowe - status każdego nowo dodanego zadania (status ustawiany automatycznie)
  • przypisane - zadanie zostało przypisane do użytkownika (przypisano operatora do zadania - status ustawiany automatycznie)
  • wykonywane - wykonywanie zadania zostało rozpoczęte
  • oczekujące na zdarzenie zewnętrzne - wykonywanie zadania zostało wstrzymane do momentu reakcji osób spoza firmy
  • zakończone pozytywnie - zadanie zostało wykonane, i zakończone pozytywnie
  • zakończone negatywnie - nie udało się wykonać zadania, mimo to, zadanie zostało zakończone