IProjekt24 - Zarządzanie projektami - Realizacja zadań

Operator jest zobligowany do raportowania postępów prac w obrębie swojego zadania.  Wprowadza takie dane jak:

  • Data rozpoczęcia zadania
  • Czas przeznaczony na jego realizację
  • Notatka z realizacji zadania

IPartner24 - Zarządzanie projektami i zasobami - Historia realizacji

Każde zadanie może mieć dowolną liczbę wpisów z historią realizacji. Po zakończeniu zadania operator jest zobligowany do zmiany statusu zadania na zakończony informując tym samym innych użytkowników, że dany etap prac został zamknięty.
Wszystkie wpisywane zadania powinny być akceptowane przez nadzorcę systemu (np. przełożonego danego operatora). Po akceptacji wpisów w historii zadań będą one niezmienne.