IProjekt24 - Zarządzanie projektami - Kontrola kosztów

Wszystkie zasoby przypisane do zadań posiadają parametr definiujący koszt danego zasobu w ujęciu:

  • Ryczałtu – koszt niezależny od czasu trwania zadania
  • Roboczogodziny – koszt zależny od czasu trwania zadania

 

IProjekt24 - Zarządzanie projektami i zasobami - Kontrola kosztów

 

Planując projekt i przypisując zasoby do zadań system informuje o przewidywanych kosztach na poszczególne etapy. W połączeniu z historią zadań wpisywaną przez operatorów i potwierdzoną przez nadzorcę system podaje koszt rzeczywisty realizacji danego zadania.