Prezentacja systemu do zarządzania projektami

Prezentacja funkcjonalności oprogramowani do zarządzania projektami

Poniżej została przedstawiona podstawowa funkcjonalność oprogramowania do zarządzania projektami i zadaniami.

Lista dostępnych projektów

Lista dostępnych projektów

Lista wszystkich realizowanych projektów do których zalogowany użytkownik ma dostęp.

 

Zadania projektowe

Lista zadań projektowych przydzielonych opeartorowiOtwarte zadania projektowe

Oprogramowanie umożliwia wyświetlenie kilku list zadań:

 • Otwarte zadania przypisane do zalogowanego operatora
 • Wszystkie otwarte zadania
 • Wszystkie zadania stworzone w zadanym okresie
 • Wszystkie zadania, dla których termin realizacji upływa w zadanym okresie
 • Zadania zawierające dowolną frazę (wyszukiwanie pełnotekstowe) w tytule, opisie, historii realizacji

Na liście pokazują się tylko te zadania dla których użytkownik posiada uprawnienia do odczytu.

Każdą z tych list można obejrzeć w następujący sposób:

 • Drzewa zadań - Zadania podrzędne, zadania nadrzędne
 • Postać tabelaryczna
 • Zadania pogrupowane po projekcie
 • Zadania pogrupowane po dacie stworzenia
 • Zadania pogrupowane po terminie realizacji

W dolnej części widoczny jest opis zadania, historia jego realizacji wraz z załączonymi plikami lub notatkami oraz ewentualnie harmonogram przydzielenia zasobów do zadania.

Kalendarz realizacji

 

Kalendarz realizacji zdań w projekcie

Kalendarz realizacji zadań przedstawia w sposób graficzny przebieg realizacji poszczególnych zadań. Wielkość i położenie paska na kalendarzu odzwierciedla datę rozpoczęcia realizacji zadania oraz okres potrzebny na wykonanie. Po zaznaczeniu dowolnego paska wyświetlają się rozszerzona informacja o przebiegu realizacji zadania. Na kalendarzu widoczne są realizacje związane z zadaniami do których użytkownik ma uprawnienia do odczytu.

Kalendarz można otworzyć dla:

 • Wszystkich realizowanych zadań
 • Zadań realizowanych przez operatora

Harmonogram prac

 

Harmonogram prac w systemie zarządzania projektami

Harmonogram przedstawia w sposób graficzny planowane prace związane z zadaniami. Wielkość i położenie paska informuje o planowanym czasie rozpoczęcia prac oraz o okresie potrzebnym do jego realizacji. Po zaznaczeniu dowolnego paska wyświetlają się dodatkowe informacje związane z pracami, między innymi przydzielone zasoby do zadań. Na harmonogramie widoczne są tylko prace związane z zadaniami dla których użytkownik ma uprawnienia do odczytu.

Harmonogram można otworzyć dla:

 • Wszystkich planowanych prac
 • Planowanych prac dla których zdefiniowany zasób jest zasobem obowiązkowym zalogowanego użytkownika, czyli dla prac przypisanych danemu operatorowi.

Raporty

 

Raport w oprogramowaniu do zarządzania zasobamiRaport w oprogramowaniu do zarządzania zasobami

System umożliwia generowanie różnego rodzaju raportów. Jeśli danego raportu nie ma domyślnie w systemie istnieje możliwość jego zdefiniowania dla wybranego klienta. Wszystkie raporty bazują na danych, do których użytkownik generujący je ma uprawnienia do odczytu. Wygenerowany raport zapisywany jest w bazie danych. Operator, który go wygeneruje może udzielić uprawnień do odczytu raportu pozostały użytkownikom systemu. Raporty można wyeksportować do pliku PDF, XLS, DOC.