IProjekt24 - Zarządzanie projektami - Typy dokumentów

W systemie występują dwa główne typy dokumentów.

  • Projekt
  • Zadanie

Poza nimi można dodawać następujące elementy:

  • Kontrahenci
  • Kontakty
  • Pliki
  • Notatki
  • Obiekty
  • Widoki zabezpieczeń

System zarządzania projektami i zasobami - Typy dokumentów

Projekty to niezależne kontenery definiujące pewien zakres prac oraz zawierające zbiór zadań, który opisuje te prace z uwzględnieniem poszczególnych etapów. Każdy z projektów oraz zadań będzie zawierał zbiór uprawnień definiujących możliwe operacje jakie może wykonać zalogowany użytkownik do systemu. Poza uprawnieniami dokumenty będą zawierać parametry. Lista parametrów do zadań i projektów może być różna w zależności od przeznaczenia projektu. Dla każdego z parametrów można zdefiniować wartości za pomocą których aplikacja wyszuka podobne zadania bądź projekty. System umożliwia dołączanie załączników do projektów/zadań.
System może zawierać bibliotekę projektów/zadań domyślnych dla pewnych rodzajów prac. Definiując nowy projekt będzie można skorzystać z gotowych komponentów zdefiniowanych w bibliotece.

Kontrahenci i kontakty zawierają dane teleadresowe osób bądź instytucji, które mogą być przydane na etapie realizacji zadania. Obiekty te mogą przypisane do zadania i widoczne dla operatora.

System posiada możliwość dołączania plików i notatek. Dane te mogą być wprowadzane i linkowane z zadaniami przez operatorów jako efekt ich pracy. System ma możliwość wyszukiwania pełnotekstowego w standardowych formatach danych.

Zparametryzowane obiekty służą do przechowywania dowolnych zkatalogowanych informacji o rzeczywisty elementach np. informacje o komputerach wraz z parametrami opisującymi ten komputer np. (CPU, pamięć itp)

System umożliwia nakładanie ograniczeń na prezentowane dane. Wszystkie elementy w systemie wraz z użytkownikami posiadają pola definiujące widoki zabezpieczeń. Element systemowy jest widoczny dla użytkownika jeśli znajdują się w tej samej grupie widoków zabezpieczeń lub użytkownik nie posiada żadnego widoku zabezpieczeń czyli jest administratorem.