Przykładowe wdrożenie w firmie zajmującej się serwisem

Opis firmy


Jedną z działalności firmy jest serwis sprzętu komputerowego – outsourcing IT.

 

Główne założenia oprogramowania

 

  • Oprogramowanie będzie centralną bazą zgłoszeń serwisowych
  • Zgłoszenia do bazy mogą być dodawana ręcznie przez interfejs WWW lub budowane na podstawie wiadomości email
  • Baza będzie zawierać wszelkiego rodzaju informacje o historii realizacji zgłoszenia serwisowego w tym:
    • Kto i ile czasu poświęcił na obsługę
    • Dodatkowe informacje w formie załączników
  • System będzie umożliwiał planowanie prac i przydzielanie zasobów do określonych zadań
  • System będzie posiadał moduł raportowania

 

 

Realizacja


Zostało wdrożone oprogramowanie do zarządzania zadaniami i zasobami w modelu SaaS, jako system do zarządzania serwisem. Każda obsługiwana firma posiada odrębny projekt związany z serwisem oraz z ofertami. Użytkownicy systemu mają tak ustawione uprawnienia, że posiadają jedynie wgląd do projektów i zadań do których zostali przydzieleni.  Został uruchomiony interfejs Email to Zadanie. Wszelkie wysłane wiadomości na zdefiniowane adresy email zostaną przekształcone w zadanie w systemie. Nadawca wiadomości otrzymuje potwierdzenie o przyjęciu wraz z numerem referencyjnym i znacznikiem zadania. Dalsza korespondencja z użyciem znacznika wiadomości pomiędzy obsługą o osobą zgłaszającą problem jest automatycznie dopisywana do historii realizacji danego zgłoszenia.  W systemie został wykorzystany kalendarz dostępności zasobów w celu planowania zajęć dla poszczególnych serwisantów.


Przy użyciu API zostało stworzone dodatkowe oprogramowanie do prezentacji aktualnej informacji o napływających zadaniach i sposobie ich realizacji oraz o zajętości pracowników. System wyświetla wyżej wymienione informacje na dużych ekranach LCD w firmie, tak aby każdy pracownik widział stan zaawansowania prac.

 

Wizualizacja systemu zarządzania

Wizualizacja systemu zarządzania

Wizualizacja systemu zarządzania

Wizualizacja systemu zarządzania