IProjekt24 - Zarządzanie projektami - Harmonogramowanie zadań

Harmonogram zadań definiuje relacje czasowe pomiędzy zadaniami. System dysponuje czterema rodzajami relacji:

  • Zakończ aby rozpocząć – kolejne zadanie może być rozpoczęte gdy poprzednie będzie zakończone
  • Rozpocznij aby rozpocząć – kolejne zadanie może być rozpoczęte gdy poprzednie będzie rozpoczęte
  • Zakończ aby zakończyć – kolejne zadanie może być zakończone gdy poprzednie będzie zakończone
  • Rozpocznij aby zakończyć – kolej Ne zadanie może być zakończone gdy poprzednie będzie rozpoczęte

System umożliwia zdefiniowanie zwłoki dla każdej z relacji czasowych.

IProjekt24 - System zarządzania projektami i zasobami. Harmonogramowanie zadań