IProjekt24 - Zarządzanie projektami - Hierarchia zadań

Zadania w ramach projektu są ze sobą powiązane. Struktura powiązań odzwierciedla logiczny łańcuch niezbędnych czynności do zrealizowania projektu. Zadania zbiorcze np. „Zadanie 3” reprezentuje kamień milowy w projekcie. System będzie umożliwiał automatyczne raportowanie zmian w zadaniu na wskazane adresy email.

 

IProjekt24 System zarządzania projektami i zadaniami - hierarchia zadań