Dodawanie notatki do zadania

 

W celu dodania notatki do zadania, należy wyświetlić listę zadań. Można to zrobić na kilka sposobów:

  • otworzyć zakładkę z projektami - wybrać projekt do którego jest przypisane zadanie, kliknąć guzik "Pokaż zadania projektu"
  • otworzyć zakładkę z zadaniami
  • otworzyć zakładkę z swoimi zadaniami - jeśli jesteśmy operatorem zadania

Po wyświetleniu listy zadań, należy wybrać zadanie - kliknąć w nie na liście zadań. Program umożliwia dodawanie notatki na dwa sposoby:

  • należy kliknąć w guzik "Dodaj notatkę" znajdujący się pod oknem "Historia realizacji".
  • należy kliknąć w guzik "Pokaż notatki" znajdujący się u góry formatki, po wyświetleniu plików przypisanych do zadania, należy kliknąć w guzik "Dodaj"

Bez różnicy czy wybrano sposób pierwszy czy drugi, zostanie wyświetlone poniższe okno:

 

 

W tym miejscu należy:

  • wybrać grupę notatek
  • wybrać symbol dokumentu
  • wpisać temat notatki
  • wpisać notatkę

Edytor notatek pozwala na proste zarządzanie stylami fontów, umożliwia pogrubienie, podkreślenie, kursywę oraz zmianę koloru czcionki. Stworzoną notatkę można zapisać do pliku *.rtf który można otworzyć za pomocą domyślnie zainstalowanego w systemie Microsoft Windows, edytora WordPad.