Filtrowanie zadań

 

W celu przefiltrowania zadań, należy wybrać zadanie - kliknąć w nie na liście zadań, a następnie guzik "Filtruj". Zostanie wyświetlone poniższe okno:

 

 

Filtry te brane są pod uwagę przy wyświetlaniu zadań w liście zadań. Wybieramy tutaj statusy, z jakimi zadania mają być wyświetlane. Po wyborze statusów, zatwierdzamy zmiany klikając na guzik "Ok".