Dodawanie pliku do zadania

 

W celu dodania pliku do zadania, należy wyświetlić listę zadań. Można to zrobić na kilka sposobów:

  • otworzyć zakładkę z projektami - wybrać projekt do którego jest przypisane zadanie, kliknąć guzik "Pokaż zadania projektu"
  • otworzyć zakładkę z zadaniami
  • otworzyć zakładkę z swoimi zadaniami - jeśli jesteśmy operatorem zadania

Po wyświetleniu listy zadań, należy wybrać zadanie - kliknąć w nie na liście zadań. Program umożliwia dodawanie plików na dwa sposoby:

  • należy kliknąć w guzik "Dodaj plik" znajdujący się pod oknem "Historia realizacji".
  • należy kliknąć w guzik "Pokaż pliki" znajdujący się u góry formatki, po wyświetleniu plików przypisanych do zadania, należy kliknąć w guzik "Wgraj"

Bez różnicy czy wybrano sposób pierwszy czy drugi, zostanie wyświetlone poniższe okno:

 

 

W oknie tym należy:

  • wybrać grupę pliku
  • wybrać symbol dokumentu
  • wpisać nazwę pliku
  • wybrać plik do wgrania
  • kliknąć guzik OK

Wgrywanie pliku rozpocznie się automatycznie, po wgraniu pliku zostanie on wyświetlony na liście plików.

 

UWAGA

Maksymalny rozmiar pliku to 3MB