Tworzenie nowego zadania

W celu dodania zadania, należy wyświetlić listę zadań. Można to zrobić na kilka sposobów:

 • otworzyć zakładkę z projektami - wybrać projekt do którego chcemy przypisać zadanie, kliknąć guzik "Pokaż zadania projektu"
 • otworzyć zakładkę z zadaniami
 • otworzyć zakładkę z swoimi zadaniami

Zostanie wyświetlona nowa zakładka o nazwie "Zadania". Zawiera ona dwa widoki, widok drzewa, oraz tabelaryczny. W widoku drzewa, zadania podrzędne występują pod zadaniami nadrzędnymi. W widoku tabelarycznym, zadania nie są podzielone, i występują jedno pod drugim, bez podziału na zadania nadrzędne / podrzędne.

 

 

W oknie tym klikamy "Dodaj", zostanie wyświetlone nowe okno, w którym należy:

 • wybrać projekt
 • wybrać symbol
 • wybrać typ zadania
 • podać temat zadania
 • opis


Opcjonalnie można podać

 • termin realizacji
 • harmonogram
 • okres
 • zadanie nadrzędne
 • kontakty

 

 

Po uzupełnieniu danych, klikamy guzik OK