Dodawanie historii do zadania

 

W celu dodania historii wykonywanych prac w zadaniu, należy wyświetlić listę zadań. Można to zrobić na kilka sposobów:

  • otworzyć zakładkę z projektami - wybrać projekt do którego jest przypisane zadanie, kliknąć guzik "Pokaż zadania projektu"
  • otworzyć zakładkę z zadaniami
  • otworzyć zakładkę z swoimi zadaniami - jeśli jesteśmy operatorem zadania

Po wyświetleniu listy zadań, należy wybrać zadanie - kliknąć w nie na liście zadań, a następnie kliknąć w guzik "Dodaj" znajdujący się pod oknem "Historia realizacji". Po kliknięciu zostanie wyświetlone poniższe okno:

 

 

Należy w nim uzupełnić datę rozpoczęcia prac oraz datę zakończenia prac lub czas pracy, oraz opis. Wprowadzanie danych kończymy klikając guzik "OK"